7 dôvodov prečo si zaobstarať GG kompostér

Šesť dôvodov prečo si zaobstarať GG.jpg

Ako ušetriť na kuchynskom a reštauračnom odpade? Neplatiť za zvoz a vyhnúť sa otravnej evidencii?

Sedem dôvodov prečo si zaobstarať Green Good kompostér na spracovanie kuchynského a reštauračného odpadu – pomyjí

1.) V súlade s legislatívou

Spracovanie VŽP kategórie 3, teda v našom prípade kuchynského a reštauračného odpadu v Green Good kompostéroch  je plne v súlade s legislatívou o odpadoch.

Po inštalácií a splnení ohlasovacej povinnosti môžete naplno využívať výhody spracovania kuchynského odpadu priamo na vašej prevádzke.

2.) Ide to aj bez odpadového hospodárstva

Nepotrebujete vybudovať odpadové hospodárstvo. Zabezpečiť skladovanie, chladenie kuchynského a reštauračného odpadu v samostatných chladničkách a špeciálnych nádobách. Vyčleniť  samostatnú miestnosť vyhovujúcu hygienickým požiadavkám. 

Kuchynský odpad vo vašej prevádzke vôbec nevznikne. Váš Green Good kompostér spracuje zvyšky jedál a v priebehu 24 hodín z nich vytvorí hygienizovaný kompost zbavený patogénov.

3.) Kde nie je odpad, tam nie je, čo kontrolovať

Kontrolám zameraným na hygienu vašej prevádzky ľahko preukážete, že zvyšky jedál spracúvate v certifikovaných elektrických kompostéroch, teda, že kuchynský odpad vo vašej prevádzke nevzniká.

4.) Ušetríte

Ušetríte na poplatkoch za zvoz, likvidáciu a chladenie kuchynského a reštauračného odpadu. Značné prostriedky ušetríte aj na investíciách do odpadového hospodárstva. Obstarávacie ceny Green Good kompostérov a ich prevádzkové náklady tvoria len zlomok toho, čo stojí likvidácia kuchynského odpadu cez oprávnenú osobu. Taktiež vám už nikto nedvihne cenu za likvidáciu kuchynského odpadu. A odovzdávať by ste ho mali až dvakrát týždenne. Podľa toho, či je práve teraz zimné alebo letné obdobie.

5.) Bez otravnej evidencie

V neposlednom rade sa zbavíte nekonečnej a otravnej administratívy súvisiacej s kuchynským a reštauračným odpadom.

Už nebudete viesť evidenciu o tom, kto, kedy a koľko kuchynského odpadu uložil do špeciálnych certifikovaných nádob s označením, VŽP kategórie 3, písmeno P, s označením „neurčené na ľudskú spotrebu“.

Nepotrebujete archivovať doklady o tom, že ste odovzdali kuchynský odpad oprávnenej osobe.

Nepotrebujete sa, ako producent  kuchynského odpadu evidovať a podávať výkazy na Ministerstve životného prostredia SR.

6.) Pomôžete prírode

Spracujte kuchynský a reštauračný odpad priamo vo  vašom Green Good kompostéri. Už  ho nebude potrebné chladiť, ani prevážať  autami do spracovateľských závodov.

Na spracovanie kuchynského odpadu a ich premenu na kompost je potrebná energia. Jej spotreba je však omnoho menšia, ako energia potrebná na jeho chladenie. To nehovoríme o jeho prevoze a spracovaní.

Použitím technológie Green Good predídete vzniku odpadu. Kuchynský odpad u vás nebude vznikať, lebo spracujete zvyšky jedál, ktoré ešte nie sú odpadom.

Viete, že kým sa dostane kuchynský odpad – pomyje k spracovateľovi uplynú v priemere dva týždne?  Niekedy to trvá žiaľ ešte dlhšie. Počas tejto doby dochádza k prirodzenému rozkladu biologického materiálu a uvoľňovaniu skleníkových plynov. Navyše takýto materiál väčšinou už stratil schopnosť  sa premeniť napríklad na bioplyn a často končí na skládkach.

 7.) Odlíšte sa od konkurencie

Asi nám dáte za pravdu, že v dnešnej dobe je ťažké sa odlíšiť. Veď stačí sa pozrieť na autá, alebo ešte lepšie na mobilné telefóny či tablety. Podobajú sa na seba tak, že odlišnosti je potrebné často hľadať lupou.

S Green Good kompostérmi  získavate  punc výnimočnosti. Veď ktorý z vašich konkurentov vracia recyklovaný kuchynský a reštauračný odpad  späť do prírody vo forme kompostu? Týmto zeleným riešením jasne preukážete váš postoj k ochrane prírody a navyše na likvidácii kuchynského odpadu ešte aj ušetríte.

Ak máte vo vašom zariadení rastlinnú a kvetinovú výzdobu, tak ho tam použijte. Garantujeme vám, že vaša záhradka bude zelenšia a bude prekypovať vitalitou.

V prípade, že pre kompost nemáte využitie, zabezpečíme, aby sa od vás dostal k spracovateľovi a následne k poľnohospodárom. Možno aj k tomu, od ktorého nakupujete zeleninu.

Ak sa s vašim zodpovedným prístupom k prírode nezabudnete pochváliť, ocenia to vaši hostia, ale aj vaše okolie. Vaši konkurenti sa budú na vás odteraz pozerať s ešte väčším rešpektom.

Potrebujete vyriešiť problém s kuchynským odpadom? Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

Referencie

V školskej jedálni na ZŠ Veľký Šariš sme inštalovali päť kompostérov GG 02.

ZŠ Veľký Šariš Školská kuchyňa

V motoreste Camping, v Chminianskej Novej Vsi, sme inštalovali GG 02.

Motorest Camping Chminianská Nová Ves

V Dome pokojnej staroby Františka Majocha vo Veľkom Šariši sme inštalovali GG 02.

Dom pokojnej staroby Františka Majocha

V školskej jedálni v Drienove sme inštalovali dva kompostéry GG 02.

ŠJ Drienov Školská kuchyňa

7 Tajných tipov a trikov, aby ste dostali zo svoho Green Good

kompostéra maximum

Stiahnite si zdarma overené tipy a triky na spracovanie kuchynského odpadu v Green Good kompostéroch

V školskej jedálni Spojenej školy v Snine sme inštalovali komostér GG 02.

Spojená škola v Snine Školská kuchyňa

V školskej jedálni na ZŠ v Stakčíne sme inštalovali kompostér GG 02.

ZŠ Stakčín Školská kuchyňa

V školskej jedálni MŠ v Hnúšti sme inštalovali kompostér  GG 02.

MŠ Hnúšťa Školská kuchyňa

Dôležitá vec, ktorú potrebujete vedieť! Ako pripraviť kanalizáciu na pripojenie kompostéra GG02.

Stiahnite si teraz zdarma podrobné informácie o úprave kanalizačnej prípojky, aby ste z vášho kompostéra vyťažili maximum.