Spracovanie kuchynského odpadu v kompostárňach – riešenie pre samosprávy.

Väčšina obcí a miest už začala so zberom kuchynského odpadu.

Povinnosti vyplývajúce z nakladania s týmto problematickým odpadom, jeho separácia, zber a následná likvidácia vyvoláva samosprávam vrásky na čele.

Trvalým a pritom ekonomicky a ekologicky zaujímavým riešením, je vybudovanie vlastného zariadenia na likvidáciu kuchynského odpadu.  Je v ňom možné súčasne spracovať kuchynský odpad z domácností, zo školských stravovacích zariadení, či z komerčných reštauračných prevádzok. Časová návratnosť vložených finančných prostriedkov do obstarania takéhoto typu kompostárne je pomerne krátka. Pri využití dotácií z Fondov EÚ, či iných grantov sa ich návratnosť dramaticky znižuje.

Základom takejto kompostárne sú spoľahlivé a efektívne GrrenGood kompostéry. Vyznačujú sa robustnou konštrukciou, jednoduchou a intuitívnou obsluhou. Pričom spĺňajú tie najprísnejšie podmienky aktuálnej legislatívy s veľkou rezervou. V priebehu dvadsiatich štyroch hodín dokážu zmeniť rozkladajúci sa kuchynský odpad na čerstvý kompost, ktorý prešiel hygienizačným procesom, kde sa zbavil všetkých potenciálnych patogénov.

      

GG300 kompostárne na kuchynský odpad 16.jpg

Vo vyzbieranom kuchynskom odpade sa reálne nachádzajú zložky, ktoré tam nemajú čo robiť. V nádobách často vídať plastové obaly, tašky, kusy dreva, veľké kosti, topánky, staré šatstvo, alebo dokonca stavebný odpad. Takto veľmi znečistený kuchynský  odpad nie je možné spracovať a preto končí na skládkach. Zbytočne tak zaťažuje životné prostredie a samosprávam zvyšuje náklady za jeho likvidáciu.

Ako vyzerá reálne vyzbieraný kuchynský odpad? Nie sú to len šupy zo zeleniny, ovocia a zemiakov. Značnú časť obsahu zberných nádob tvorí  varené jedlo, omáčky, polievky,  mäso, kosti, mliečne výrobky, vajíčka, chlieb a pečivo. Syry, či iné výrobky po záruke, často aj s plastovými obalmi. To všetko býva v lepšom prípade zabalené v biodegradovateľných, alebo kompostovateľných vreckách. Nájdeme v ňom aj množstvo  koncentrovaného tuku (oleja). Ten tam samozrejme nemá čo robiť. Mal by sa zbierať a spracovávať samostatne. Takýmito zložkami znečistený odpad nie je možné spracovávať v žiadnom schválenom zariadení.

Aby sme mohli spracovávať aj takýto typ odpadu, vyvinuli sme zariadenie, ktoré kuchynský odpad upraví ešte pred vstupom do kompostéra. Najprv odpad rozdrví na malé kúsky. Následne z neho oddelí nadbytočnú tekutú zložku. Rozdrvením tvrdých častí odpadu a biodegadovateľných obalov  sa značne urýchli ich spracovanie. Separáciou nadbytočnej tekutiny sa zníži objem spracovaného odpadu a súčasne sa eliminuje aj vysoký podiel oleja. Ten môže spomaľovať a komplikovať celý proces spracovania. Výhodou tohto procesu je zvýšenie výkonu kompostéra až o 50% pri súčasnom znížení nákladov na energiu a času potrebného na spracovanie odpadu.

GG300 kompostárne na kuchynský odpad 11.jpg GG300 kompostárne na kuchynský odpad 7.jpg GG300 kompostárne na kuchynský odpad 3.jpg
GG300 kompostárne na kuchynský odpad 16.jpg GG300 kompostárne na kuchynský odpad 2.jpg GG300 kompostárne na kuchynský odpad 15.jpg

Potrebujete vyriešiť problém s kuchynským odpadom? Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

Referencie

V školskej jedálni na ZŠ Veľký Šariš sme inštalovali päť kompostérov GG 02.

ZŠ Veľký Šariš Školská kuchyňa

V motoreste Camping, v Chminianskej Novej Vsi, sme inštalovali GG 02.

Motorest Camping Chminianská Nová Ves

V Dome pokojnej staroby Františka Majocha vo Veľkom Šariši sme inštalovali GG 02.

Dom pokojnej staroby Františka Majocha

V školskej jedálni v Drienove sme inštalovali dva kompostéry GG 02.

ŠJ Drienov Školská kuchyňa

7 Tajných tipov a trikov, aby ste dostali zo svoho Green Good

kompostéra maximum

Stiahnite si zdarma overené tipy a triky na spracovanie kuchynského odpadu v Green Good kompostéroch

V školskej jedálni Spojenej školy v Snine sme inštalovali komostér GG 02.

Spojená škola v Snine Školská kuchyňa

V školskej jedálni na ZŠ v Stakčíne sme inštalovali kompostér GG 02.

ZŠ Stakčín Školská kuchyňa

V školskej jedálni MŠ v Hnúšti sme inštalovali kompostér  GG 02.

MŠ Hnúšťa Školská kuchyňa

Dôležitá vec, ktorú potrebujete vedieť! Ako pripraviť kanalizáciu na pripojenie kompostéra GG02.

Stiahnite si teraz zdarma podrobné informácie o úprave kanalizačnej prípojky, aby ste z vášho kompostéra vyťažili maximum.